ကိုယ့်ပုံတူ | Self-Portrait

ဓာတ်ပုံကင်မရာဖြင့် မိမိကိုယ်ကို မိမိကိုယ်တိုင် ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းကို ပြုလာကြ သည်။ ဆဲလ်ဖီဟု ခေါ်ကြသည်။ ဆဲလ်ဖီခေတ်ဟု ဆိုနိုင်ကောင်းသည်။

ဖေဖေ၏ ပုံတူ | Portrait of Dad

http://africaontheblog.com/tag/arts/ Art + Plug | Season Two | AVANT-GARDE | ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက် | Pansodan Scene | ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့။