ဘာသာပြန်ဆိုင်ရာ မူ ၁၂ ချက်

အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရများကို မြန်မာမှုပြုရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးဌာနမှ ဦးဆောင်ပြီး တက္ကသိုလ်အသီးသီး၊ အစိုးရဌာန အသီးသီးမှ ပညာရှင်များနှင့် ပြင်ပပညာရှင်များ စုဝေးညှိနှိုင်းပြီး ချမှတ်ခဲ့ကြသည့် ဘာသာပြန်ဆိုင်ရာ မူ ၁၂ ချက်

၁ ။ မြန်မာလို ပြောဆိုရိုးစကားရှိလျှင် ထိုစကားမျိုးကို သုံးရန်

၂။ မျိုးခြားဝေါဟာရတစ်ခုအတွက် အဓိပ္ပါယ် အပြည့်အဝ မငုံမိစေကာမူ သင့်တင့်သော အဓိပ္ပါယ်ပေါ်ရုံမျှ ပေါင်းစပ်ဖန်တီးယူရန်

၃။ အနက်ပြန်ဝေါဟာရတွင် ရှိပြီးလျှင် ရှိရင်အတိုင်းပင် သုံးရန်

၄။ အသံလှယ်ရာ၌ အင်္ဂလိပ်အသံထွက်ကို မူတည်၍ ဖလှယ်ရန်

၅။ မြန်မာ့နှုတ်၊ အာ၊ လျှာတို့နှင့်သင့်၍ မြန်မာ့နားဖြင့် ကြားကောင်းအောင် အသံလှယ်ရန်

၆။ အဆုံးသတ် အသံအတိုင်းလှယ်ရန်

၇။ အသံလှယ်ဝေါဟာရတွင် ရှိပြီးလျှင် ရှိရင်းအတိုင်းပင်သုံးရန်

၈။ သိလွယ်သော ဝေါဟာရဖြစ်စေရန်

၉။ သင့်လျော်ပါက အရပ်သုံးဝေါဟာရကိုပင် လက်ခံရန်

၁၀။ ပညာရပ်အလိုက် အဓိပ္ပါယ်တစ်မျိုးမျိုးရှိလျှင် ခွဲခြား၍ ဝေါဟာရပြုရန်

၁၁။ အနက်တူဝေါဟာရတွင် ပါဠိနှင့် မြန်မာနှစ်မျိုး ရှိလျှင် မြန်မာဝေါဟာရကို လက်ခံရန်

၁၂။ အသံလှယ် အနက်ပြန်စသည့် ဝေါဟာရတစ်မျိုးမျိုးရှိနေလျှင် သင့်လျော်ရာ တစ်မျိုးမျိုးကို လက်ခံရန်

၁၅ ရက် ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့ထုတ် Itizen Journal မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။