အင်တာနက်အနုပညာဆိုသည်မှာ

http://www.mon3y.us/ အင်တာနက်အနုပညာလက်ရာများ၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာဖြစ်သည်။

အင်တာနက်အနုပညာ(Internet Art)ဆိုသည်မှာ အင်တာနက်မှတဆင့် ဖြန့်ဝေပြသနိုင်သော အနုပညာလက်ရာများကို ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ အနုပညာဖန်တီးသူအချို့သည် အနုပညာလက်ရာများကို အနုပညာပြခန်းများ၊ အနုပညာပြတိုက်များ ထဲတွင် ပြသနေခြင်းမှ ရှောင်ထွက်လိုခဲ့ကြသည်။ အနုပညာပြခန်းများသို့ လာရောက်လေ့ရှိကြသူများနှင့် မြို့ပြနယ်နမိတ် အတွင်းနေထိုင်သူများနှင့်သာ အနုပညာလက်ရာများ ထိတွေ့ခွင့်ရရှိနေသည်ကို ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိသော အနုပညာရှင် များက အင်တာနက်ကို အနုပညာလက်ရာများ ဖော်ပြသည့်နေရာအဖြစ် အသုံးပြုလာကြသည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့၏ အနုပညာ လက်ရာများကို အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေးဘဲ ကြည့်ရှုနိုင်ကြသည်။ အနုပညာလက်ရာကို ထိတွေ့ခံစားနိုင်ကြသည်။ ထိုသို့ဖြင့် အင်တာနက်သည် အနုပညာလက်ရာများရှင်သန်ရာ ကြားခံအလွှာတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ အင်တာနက်အနုပညာနှင့် တပ်ဆင်မှုအနုပညာတို့သည် ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ထိုနှစ်ခုကိုချိတ်ဆက်၍ အနုပညာလက်ရာများကို ဖန်တီးလေ့ရှိကြသည်။

အနုပညာလက်ရာများသည် အင်တာနက်ကြားခံအလွှာသို့ ရောက်ရှိလာသည့်အတွက် အနုပညာရှင်နှင့် ခံစားကြည့်ရှုသူ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့နိုင်ခြင်း၊ လက်ရာနှင့်ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်ပေးနိုင်ခြင်း၊ အပြန်အလှန်ပြောဆိုနိုင်ခြင်းနှင့် ခံစားကြည့်ရှုသူ များကလည်း ပါဝင်နိုင်ခြင်းစသည့်အကျိုးရလာဒ်များကိုလည်း ရရှိစေသည်။

အင်တာနက်အနုပညာအဖြစ် ပြသနိုင်သောအနုပညာအုပ်စုဝင်များမှာ တပ်ဆင်ခြင်း၊ ဗီဒီယို၊ အနုပညာလက်ရာတစ်ခုအတွက် အနုပညာရှင်က သီးခြားဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားသောဆော့ဝဲလ်၊ အနုပညာလက်ရာတစ်ခု အတွက် အနုပညာရှင်က သီးခြားဖန်တီးထားသော အင်တာနက်စာမျက်နှာ အစရှိသည်တို့ ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင် မီဒီယာအသစ်အနုပညာ၊ အီလက်ထ ရောနစ်အနုပညာ၊ ဆော့ဝဲလ်အနုပညာ၊ ဒီဂျစ်တယ်အနုပညာအစရှိသည်တို့ နှင့် ကူးလူးထိစပ်၍ ဆက်နွယ်နေသည်။ ထို့အပြင် ဒါဒါဝါဒ၊ စိတ်ကူးအဓိကအနုပညာ၊ ဗီဒီယိုအနုပညာ၊ တယ်လီမက်တစ်အနုပညာအစရှိသည့် အယူအဆရေးရာများနှင့် ဆက်သွယ်နေပြီး ထိုအယူအဆရေးရာများမှ အင်တာနက်အနုပညာသည် မြစ်ဖျားခံလာခဲ့သည်ဟု သုံးသပ်ပြောဆိုကြသည်။

အင်တာနက်အနုပညာသည် အင်တာနက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအားကောင်းလာခဲ့သည့် ၁၉၉ဝ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းကာလများတွင် ဖွံ့ဖြိုးလာ သည်ဟု ယေဘုယျဆိုနိုင်သည်။ အင်တာနက်အနုပညာကို နက်အခြေပြုအနုပညာ (net-base art)၊ နက် အနုပညာ(net art, Net.art)နှင့် ဝက်ဘ်အနုပညာ(web art) ဟုလည်း ခေါ်ဆိုကြသည်။ ခေတ်ပြိုင်အနုပညာထဲတွင် ပါဝင်သောအနုပညာအမျိုး အစားတစ်ခုအဖြစ် အင်တာနက်အနုပညာကို ထည့်သွင်းပြောဆိုကြသည်။

အင်တာနက်အနုပညာလက်ရာကို http://www.mon3y.us/ တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်နိုင်ပါသည်။

ဟန်ဆန်း