ဂရပ်ဖစ်လက်ရာအတွက် အကြိမ်သတ်မှတ်ခြင်းဆိုသည်မှာ

ဟန်ဆန်း၏ ဂရပ်ဖစ်အနုပညာလက်ရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ (မူပိုင်-ဟန်ဆန်း)

ဂရပ်ဖစ်အနုပညာလက်ရာများကို ထုတ်လုပ်သောအခါ တစ်ခုထက်ပိုသောအနုပညာလက်ရာများကို ထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ထုတ်လုပ်နိုင် ခြင်းမှာ ဂရပ်ဖစ်၏မူလသဘာဝတွင် တစ်ခုထက်ပိုသော အရေအတွက်ကို ထုတ်လုပ်နိုင်သော သဘာဝရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဂရပ်ဖစ်အနုပညာလက်ရာရှင်သည် မိမိအနေဖြင့် လက်ရာအရေအတွက်မည်မျှကို ထုတ်လုပ်ထားကြောင်း ကြေညာပေးရလေ့ရှိပါသည်။ ကြေညာနိုင်ရန်လက်ရာအရေအတွက်တစ်ခုမှ စတင်၍ မိမိအလိုရှိရာအရေအတွက်အထိ  သတ်မှတ်၍ ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။

ဂရပ်ဖစ်အနုပညာတစ်ခုကို စာဖတ်သူက ကွန်ပျူတာဖြင့် ဖန်တီးခဲ့သည်ဆိုပါဆို့။ ထိုမူရင်းလက်ရာသည် စာဖတ်သူ၏ ကွန်ပျူတာအတွင်းတွင် ရှိနေပေလိမ့်မည်။ ယင်းကို ထုတ်ယူပြသရန်အတွက် စာဖတ်သူသည် ပုံနှိပ်နည်းစနစ်တစ်ခုကို အသုံးပြုရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ပုံနှိပ်ထုတ်လုပ်ရာ တွင် စာဖတ်သူသည် စက္ကူပေါ်တွင် ပုံနှိပ်သည့်နည်းစနစ်ကို အသုံးပြုသည်ဆိုပါစို့။ ပုံနှိပ်စက်ကို အသုံးပြုသောကြောင့် စာဖတ်သူသည် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမည် အရေအတွက်ကို သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့သတ်မှတ်ရာတွင် တစ်ခုတည်းသောအရေအတွက်မှ စာဖတ်သူသတ်မှတ်လို သည့်အရေအတွက်အထိ သတ်မှတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကွန်ပျူတာတွင်ဖန်တီးထားသည့် ဂရပ်ဖစ်အနုပညာလက်ရာကို တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ရာ သို့မဟုတ် တစ်ထောင်စသဖြင့် ပုံနှိပ်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်ကို ဆိုလိုရင်းလည်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပုံနှိပ်ထုတ်လုပ်ရာတွင် အနုပညာလက်ရာရှင်သည် ထုတ်လုပ်ထားသည့် အရေအတွက်ကို မိမိလက်ရာစုဆောင်းသူအတွက် ထုတ်ဖော်ကြေညာပေးထားရသည်။ ထို့အပြင် မိမိလက်ရာကို ဝယ်ယူသွား သူအတွက်လည်း မိမိရောင်းချသည့်လက်ရာအမှတ်စဉ်ကို ထည့်သွင်း၍ လက်မှတ်ရေးထိုးပေးရလေ့ရှိသည်။ (စကားချပ်-ကွန်ပျူတာတွင် ဖန်တီးထားသည့်လက်ရာကို ပုံနှိပ်ပြသရုံသာပြသ၍ မိမိလက်ရာကို စုဆောင်းသူအား ရောင်းချရာတွင် ဆော့လ်စ်ကော်ပီ (Softcopy)ကို စီဒီဖြင့်ပေးအပ်သည့် အခြေအနေတစ်ရပ်လည်းရှိပါသည်။)

ထိုသို့သတ်မှတ်ခြင်းကို ထုတ်လုပ်သည့်အရေအတွက် သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်သည့်အကြိမ်ဟု ခေါ်ဆိုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုစကားကို အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့် Edition ဟု သုံးနှုန်းပါသည်။ စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးလုပ်ငန်းများတွင်လည်း အကြိမ် (Edition)ဟူသောစကားကို သုံးပါသည်။ အနုပညာလက်ရာများအတွက် အသုံးပြုသည့်အကြိမ် (Edition)နှင့်စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးတွင် အသုံးပြုသည့် အကြိမ်အသုံးအနှုန်းသည် ကွာခြားသည်ဟု သုံးသပ်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် များပြားလှသည့် စာအုပ်အရေအတွက်(ဥပမာ-တစ် ထောင်၊ တစ်သောင်း၊ တစ်သိန်း)ကို အကြောင်းအရာတစ်ခုအတွက် တစ်ကြိမ် ထုတ်ဝေခြင်းကို ပထမအကြိမ်ဟု သုံးနှုန်းပါသည်။ ဂရပ်ဖစ်အနုပညာလက်ရာတွင်မူ အနုပညာလက်ရာတစ်ခုတည်းအတွက် ထုတ်လုပ်သည့်အရေအတွက်ကို အပြီးသတ်သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စာအုပ်ထုတ်ဝေရာ ဒုတိယ အကြိမ်ကို အရေအတွက်များစွာ ထပ်မံထုတ်လုပ်နိုင်သော်လည်း အနုပညာလက်ရာတွင် ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်မသင့်ပါ။

ဂရပ်ဖစ်အနုပညာလက်ရာကို ထုတ်လုပ်သည့်အရေအတွက် သတ်မှတ်ပြီးလျှင် ထိုလက်ရာများပေါ်တွင် ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ အစရှိသဖြင့် သတ်မှတ်ပေးရပါသည်။ အနုပညာလက်ရာဖန်တီးသူက မိမိလက်ရာအရေအတွက် ၁၀ ခုသတ်မှတ်၍ မိတ္တူထုတ်လုပ်ပါက ထိုလက်ရာများတွင် ပထမမူ၊ ဒုတိယမူကို ကိုယ်စားပြုသည့် ၁/၁၀၊ ၂/၁၀၊ ၃/၁၀၊ ၄/၁၀၊ ၅/၁၀၊ ၆/၁၀၊ ၇/၁၀၊ ၈/၁၀၊ ၉/၁၀၊ ၁၀/၁၀ စသည်တို့ကို ဖော်ပြ သတ်မှတ်ရပါသည်။ ထိုသတ်မှတ်ချက်များကို အနုပညာရှင်က မိမိအနုပညာလက်ရာပေါ်တွင် သတ်မှတ်ပေးလိုက်ရပါသည်။ ထိုအနုပညာ လက်ရာ၏ တန်ဖိုးကလည်း ထိုကိန်းဂဏန်းများအပေါ်တွင်သာ မူတည်ပါသည်။ ထိုအနုပညာလက်ရာ ၁၀ ခုရောင်းချချိန်တွင်တည်ရှိသည့် တန်ဖိုးသည် တူညီနိုင်သော်လည်း အချိန်ကာလကြာမြင့်လာသည်နှင့်အမျှ ထိုလက်ရာများ၏ တန်ဖိုးသည် ပြောင်းလဲလာနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ပြောင်းလဲလာရာတွင် ၁/၁၀ ၏ တန်ဖိုးသည် ပိုမိုကြီးမားနေတတ်ပါသည်။

ဟန်ဆန်း

အလင်းတန်းဂျာနယ်၊ အမှတ်(၇၈၁)၊ နိုဝင်ဘာ ၁၈ ၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်