မြေပြင်မှလာသော…

ဘီးသုံးဘီးတပ်၊ လူ့အားအခြေပြုယာဉ်ငယ်လေးကို ကိုယ်တို့ တညီတညွတ်တည်း ခေါ် လိုက်ကြသည်မှာ ဆိုက်ကားဖြစ်သည်။ ဆိုက်ကားနင်းသူ၊ မောင်းနှင်သူကို ဆိုက်ကားဆရာ၊ သို့ တည်းမဟုတ် အနှေးယာဉ်လုပ်သားဟု ခေါ်ကြပြန်သည်။ အရပ် အခေါ်မှာ ဆိုက်ကား၊ ဆိုက်ကားသမားဟု ဖြစ်သည်။ ဆိုက်ကားနှင့်အလားသဏ္ဌာန်တူသည့် ဘီး သုံးဘီးတပ်၊ လူ့အားအခြေပြု ယာဉ်ငယ်လေးများကို ပြည်ပနိုင်ငံအချို့မှာလည်း… Continue reading မြေပြင်မှလာသော…