အင်တာနက်သုံးအတိုကောက်စကားစုများ

အီး‌မေးလ်ပို့‌သောအခါမှာ စကားတိုများကို အသုံးပြုခြင်းသည် စာစီစာရိုက်ရသည့်အချိန်ကာလကို သက်သာ‌စေသည်။ အချိန်ကုန် သက်သာပြီး မိမိ‌ပေးပို့လို‌သော စာသားကိုလည်း ကျစ်လစ်‌စေပါသည်။ ယခုတင်ပြမည့် စကားတိုများသည် အင်္ဂလိပ်စကားတိုများ ဖြစ်သည်ကို သတိချပ်‌စေလိုပြီး အီး‌မေးလ်တိုင်းမှာလည်း စကားတိုကို အသုံးပြုဖို့ မသင့်‌တော်ဘူးဆိုသည်ကိုလည်း သတိချပ်သင့် ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ရုံးပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စများနှင့်ခန့်ခန့်ညားညား‌ရေးသားရမည့်စာများတွင် စကားတိုများကိုအသုံးပြုရန် မသင့်‌တော်ဟု… Continue reading အင်တာနက်သုံးအတိုကောက်စကားစုများ